Elérhetőségek

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet

Cím: 9700 Szombathely,
Ady Endre tér 40.
Telefon:
+36/94/501-301
E-mail:
bejelentes@kfszombathely.hu
Ügyfélfogadás


Közérdekű adatok


1.   Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

    1.1.1 Elérhetőségi adatok

    1.1.2 Szervezeti struktúra

    1.1.3 A szerv vezetői

  1.2 A felügyelt költségvetési szervek - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  1.3 Gazdálkodó szervezetek - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  1.4 Közalapítványok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  1.5 Lapok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek - nincs ilyen szervezet

  1.7 Költségvetési szervek - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.  Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

      Alapító okirat
      Adatvédelmi szabályzat
      SZMSZ

  2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  2.3 Közszolgáltatások - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  2.4 A szerv nyilvántartásai - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  2.5 Nyilvános kiadványok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  2.6 Döntéshozatal, ülések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  2.8 Pályázatok - az álláslehetőségre navigálás 

  2.9 Hirdetmények - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  2.10 Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok igénylését a Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet igazgatójához kell címezni

  2.11 Közzétételi listák - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.  Gazdálkodási adatok

  3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

    3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában megállapításokat tartalmazó vizsgálatok nem voltak

    3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

    3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
2016. évben SZMJV Belső Ellenőrzési Iroda által végzett pénzügyi, gazdálkodási tevékenység szabályosságának ellenőrzése, amely szabálysértést, bűncselekményt és fegyelmi vétséget megalapozó hiányosságot, mulasztást nem állapított meg.

    3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

    3.1.5 Működési statisztika 

2018. évi statisztikai adatok

helyszíni bírság kiszabása

839 db

kiszabott bírság összege

9 955 e Ft

befizetett bírság összege

7 730 e Ft

figyelmeztetés alkalmazása

610 db

feljelentés, eljárás kezdeményezése

841 db

elszállított forgalomra alkalmatlan gépjármű

41 db

lakossági bejelentés, jelzés

895 db

 

2017. évi statisztikai adatok

helyszíni bírság kiszabása

1 705 db

kiszabott bírság összege

20 155 e Ft

befizetett bírság összege

15 640 e Ft

figyelmeztetés alkalmazása

736 db

feljelentés, eljárás kezdeményezése

593 db

elszállított forgalomra alkalmatlan gépjármű

43 db

lakossági bejelentés, jelzés

989 db

 

2016. évi statisztikai adatok

helyszíni bírság kiszabása

1 297 db

kiszabott bírság összege

16 045 e Ft

befizetett bírság összege

12 963 e Ft

figyelmeztetés alkalmazása

847 db

feljelentés, eljárás kezdeményezése

253 db

elszállított forgalomra alkalmatlan gépjármű

20 db

lakossági bejelentés, jelzés

861 db

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

2017. évi költségvetés személyi juttatások és dologi kiadások

Személyi kiadások (2018)

törvény szerinti illetmények, munkabérek

89 072 e Ft

készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat

512 e Ft

béren kívüli juttatások

4 532 e Ft

közlekedési költségtérítés

1 558 e Ft

egyéb költségtérítés

525 e Ft

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

3 983 e Ft

foglalkoztatottak személyi juttatásai

100 182 e Ft

külső személyi juttatások

18 722 e Ft

reprezentáció

700 e Ft

személyi juttatások

118 904 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 284 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 284 e Ft

személyi juttatások és járulékai összesen

146 188 e Ft

 
Személyi kiadások (2017)
 

törvény szerinti illetmények, munkabérek

83 118 e Ft

készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat

1 540 e Ft

béren kívüli juttatások

4 837 e Ft

közlekedési költségtérítés

944 e Ft

egyéb költségtérítés

570 e Ft

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

2 719 e Ft

foglalkoztatottak személyi juttatásai

93 728 e Ft

külső személyi juttatások

18 313 e Ft

reprezentáció

700 e Ft

személyi juttatások

117 559 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 408 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 408 e Ft

személyi juttatások és járulékai összesen

145 967 e Ft

 
Dologi kiadások (2018)
 

szakmai anyagok beszerzése

274 e Ft

üzemeltetési anyagok beszerzése

5 411 e Ft

készletbeszerzés összesen

5 685 e Ft

informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 388 e Ft

egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 514 e Ft

kommunikációs szolgáltatások összesen

2 902 e Ft

közüzemi díjak

2 703 e Ft

bérleti és lízing díjak

67 e Ft

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 011 e Ft

közvetített szolgáltatások

61 e Ft

egyéb szolgáltatások

6 384 e Ft

szolgáltatási kiadások összesen

11 225 e Ft

kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

4 693 e Ft

működési célú előzetesen felszámított áfa

4 137 e Ft

egyéb dologi kiadások

1 539 e Ft

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 676 e Ft

dologi kiadások összesen

30 181 e Ft

 

 

beruházások

4 415 e Ft

felújítások

-

felhalmozási kiadások összesen

4 415 e Ft

 
Dologi kiadások (2017)
 

szakmai anyagok beszerzése

263 e Ft

üzemeltetési anyagok beszerzése

5 637 e Ft

készletbeszerzés összesen

5 900 e Ft

informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 217 e Ft

egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 554 e Ft

kommunikációs szolgáltatások összesen

2 771 e Ft

közüzemi díjak

2 690 e Ft

bérleti és lízing díjak

67 e Ft

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 713 e Ft

közvetített szolgáltatások

98 e Ft

egyéb szolgáltatások

5 950 e Ft

szolgáltatási kiadások összesen

10 517 e Ft

kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

5 120 e Ft

működési célú előzetesen felszámított áfa

4 052 e Ft

egyéb dologi kiadások

1 758 e Ft

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 810 e Ft

dologi kiadások összesen

30 117 e Ft

 

 

beruházások

3 566 e Ft

felújítások

713 e Ft

felhalmozási kiadások összesen

4 279 e Ft

 

    3.2.2 Közzétételi egység: - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

    3.2.3 Közzétételi egység: Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

  3.3 Működés

    3.3.1 A foglalkoztatottak

Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet létszáma 30 fő

Személyi juttatások (2018)

törvény szerinti illetmények, munkabérek

89 072 e Ft

béren kívüli juttatások

4 532 e Ft

közlekedési költségtérítés

1 558 e Ft

egyéb költségtérítés

525 e Ft

külső személyi juttatások

18 722 e Ft

 
Személyi juttatások (2017)
 

törvény szerinti illetmények, munkabérek

83 118 e Ft

béren kívüli juttatások

4 837 e Ft

közlekedési költségtérítés

944 e Ft

egyéb költségtérítés

570 e Ft

külső személyi juttatások

18 313 e Ft

 
Személyi juttatások (2016)
 

törvény szerinti illetmények, munkabérek

90 893 e Ft

béren kívüli juttatások

6 942 e Ft

közlekedési költségtérítés

2 240 e Ft

egyéb költségtérítés

2 000 e Ft

külső személyi juttatások

21 269 e Ft

 

 

    3.3.2 Támogatások - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

    3.3.3 Szerződések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

    3.3.4 Koncessziók - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

    3.3.5 Egyéb kifizetések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

    3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

    3.3.7 Közbeszerzés - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető
Vissza az előző oldalra!
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet - Magyar