Elérhetőségek

Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet

Cím: 9700 Szombathely,
Ady Endre tér 40.
Telefon: +36/94/501-301
E-mail: bejelentes@kfszombathely.hu
Ügyfélfogadás


Ebrendészet


Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat címe:
9700 Szombathely, Hajnóczy József utca 1.
Levelezési címe: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 40.
Telefon és fax: 94/501-301
E-mail cím: bejelentes@kfszombathely.hu

Az ügyfélfogadási idő:
hétfő: 11.00-15.00 óra
csütörtök: 11.00-15.00 óra
péntek: 08.00-12.00 óra.

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat jogállása és rendeltetése:

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet szervezeti egysége, amely a jogszabályokban meghatározott állategészségügyi feladatait és szolgáltatásait az alapító okiratban megállapított illetékességgel látja el. A Szolgálat működése során - az Alapító Okirat rendelkezésein felül - az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet - a Szolgálat tevékenységét érintő - rendelkezései irányadóak.

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat feladat- és hatásköre:

  • a város közigazgatási területén (belterületen) belül a kóbor állatfajok befogásával, őrzésével, új gazdához juttatásával, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása,
  • a közúton talált állattetemek beszállítása a szolgálat telephelyére,
  • az embert mart állatok, a befogott és átvett állatok hatósági megfigyelése állatorvos közreműködésével,
  • állattetem átvétele, megsemmisítésre átadása,
  • a befogott, átvett állat gazdához segítése, ennek érdekében együttműködés kialakítása és fenntartása az állatvédő egyesületekkel,
  • az új gazdához juttatott ebek bőr alá ültetett mikrochippel és veszettség elleni védőoltással történő ellátása.

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat működésének részletes szabályait és a szolgáltatások díjtételeit Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete tartalmazza.

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat szolgáltatási díjai

1. A tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott kutya, macska beszállítása esetén 3.000,- Ft/szállítás.
2. Szolgálathoz közterületről beszállított (befogott) eb igazolt gazdája által történő elvitel esetén 3.000,- Ft/szállítás.
3. Napi tartási díj 1.000,- Ft/nap.
4. Az új gazdához juttatott eb után fizetendő díj 5.000,- Ft/állat, amely tartalmazza a veszettség elleni védőoltás, a belső élősködők elleni féregtelenítés, a mikrochip behelyezés és az oltási igazolvány kiadásának költségeit is
5. Az új gazdához juttatott macska után fizetendő díj 2.500,- Ft/állat, amely tartalmazza a macskanátha és fertőző bélgyulladás elleni védőoltás, belső élősködők elleni féregtelenítés és oltási igazolvány kiállításának költségeit is.
6. A veszettségre irányuló hatósági megfigyelés esetén a tulajdonos által visszavett állat után a megfigyelési időtartamra fizetendő tartási díj 1.000,- Ft/nap
7. Elektronikus transzponderrel (mikrochip) történő beültetés díja 3.500,- Ft/állat
8. A Szolgálatnál átvett kisállat tetemek megsemmisítési díja 200,- Ft/kg

Az 1. és 8. pontban meghatározott díjakat készpénzben számla ellenében, a 2.- 7. pontig meghatározott díjakat készpénz-átutalási megbízáson SZMJV Közterület-felügyelet számlájára történő megfizetéssel kell teljesíteni.

 
Vissza az előző oldalra!
Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet - Magyar