Elérhetőségek

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet

Cím: 9700 Szombathely,
Ady Endre tér 40.
Telefon:
+36/94/501-301
E-mail:
bejelentes@kfszombathely.hu
Ügyfélfogadás


Ebrendészet


 

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat

Címe: 9700 Szombathely, Hajnóczy József utca 1.

Levelezési címe: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 40.

Telefon és fax: 94/501-301

E-mail cím: bejelentes@kfszombathely.hu

Az ügyfélfogadási idő:

 hétfő: 10.00-12.00 óra

 kedd: 10.00-12.00 óra

 szerda: 16.00-18.00 óra

 csütörtök: 14.00-16.00 óra

 péntek: 08.00-10.00 óra

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat jogállása és rendeltetése:

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet szervezeti egysége, amely a jogszabályokban meghatározott állategészségügyi feladatait és szolgáltatásait az alapító okiratban megállapított illetékességgel látja el.

A Szolgálat működése során – az Alapító Okirat rendelkezésein felül – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Korm. rendelet, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet - a Szolgálat tevékenységét érintő - rendelkezései irányadóak.

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat feladat- és hatásköre:

 • a város közigazgatási területén (belterületen) belül a kóbor állatfajok befogásával, őrzésével, új gazdához juttatásával, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a közúton talált állattetemek beszállítása a szolgálat telephelyére,
 • az embert mart állatok, a befogott és átvett állatok hatósági megfigyelése állatorvos közreműködésével,
 • állattetem átvétele, megsemmisítésre átadása,
 • a befogott, átvett állat gazdához segítése, ennek érdekében együttműködés kialakítása és fenntartása az állatvédő egyesületekkel,
 • az új gazdához juttatott ebek bőr alá ültetett mikrochippel és veszettség elleni védőoltással történő ellátása.

1. számú melléklet az 5/2022. (VI.29.) számú Jegyzői Utasításhoz

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat szolgáltatási díjai

 1. Szolgálathoz közterületről beszállított (befogott) állat igazolt gazdája által történő elvitel esetén nettó 3.937,- Ft + 1.063,- Ft ÁFA = bruttó 5.000,- Ft /szállítás.
 2. Napi tartási díj nettó 1575,- Ft + 425,- Ft ÁFA = bruttó 2.000,- Ft /nap.
 3. Az eredeti gazdához visszajuttatott, vagy új gazdához örökbeadott állat után fizetendő díj:
 • veszettség elleni védőoltás, valamint a külső és belső parazita elleni kezelés nettó 2.362,- Ft + 638,- Ft ÁFA = bruttó 3.000,- Ft;
 • a transzponder (mikrochip) behelyezésének költsége nettó 3.150,- Ft + 850,- Ft ÁFA = bruttó 4.000,- Ft, amely magában foglalja az oltási könyv kiadásának költségét.
 1. A veszettségre irányuló hatósági megfigyelés esetén a tulajdonos által visszavett állat után a megfigyelési időtartamra fizetendő tartási díj nettó 787,- Ft + 213,- Ft ÁFA = bruttó 1.000,- Ft/nap.
 2. A Szolgálatnál átvett állati tetemek ártalmatlanítási díja nettó 236,- Ft + 64,- Ft ÁFA = bruttó 300,- Ft /kg.

Az 5. pontban meghatározott díjakat készpénzben számla ellenében, az 1-4. pontig meghatározott díjakat készpénz-átutalási megbízáson Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlájára történő megfizetéssel kell teljesíteni.

 Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet - Magyar