Elérhetőségek

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet

Cím: 9700 Szombathely,
Ady Endre tér 40.
Telefon:
+36/94/501-301
E-mail:
bejelentes@kfszombathely.hu
Ügyfélfogadás


Feladat, hatáskör


Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet illetékessége, működési köre:

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

A Felügyelet rendeltetése:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében a feladatkörébe utalt közterületi rend és tisztaság védelméről, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzéséről, megakadályozásáról, szankcionálásáról, az önkormányzati vagyon védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról a Felügyelet útján gondoskodik.

A Felügyelet közfeladata:

A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartása, továbbá termőföldek őrzése, védelme érdekében ellátja a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a mezei őrszolgálatról szóló 20/2012. (V.10.) önkormányzati rendeletben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott feladatokat, és az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 5. számú függelékében foglaltak alapján működteti az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálatot (ellátja a gyepmesteri feladatokat).

A Felügyelet feladatai:

a) A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
b) A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
c) Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében.
d) Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében.
e) Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében.
f) Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.
g) Közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
h) Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat működtetése.
i) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése.
j) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a mezei őrszolgálatról szóló 20/2012.(V.10.) önkormányzati rendelete alapján működteti a mezőőri szolgálatot.
k) Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közbiztonsági, bűnmegelőzési célból elhelyezett Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező közterület-megfigyelő kamerarendszert kezeli és napi 24 órás élőerős megfigyeléssel üzemelteti.
l) A Felügyelet hozzáférést biztosít a rendőrség számára, annak írásbeli kérésére bármikor a nap 24 órájában a közterület-megfigyelő kamerarendszer által rögzített képfelvételekhez.
m) A közterület-megfigyelő kamerarendszer kezelése és üzemeltetése során keletkező képfelvételeknek, adatoknak a jogszabályok szerinti felhasználása a közterületek rendjének ellenőrzése során.

A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik:

a) a rendőrséggel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szerveivel,
b) egyéb állami ellenőrző szervekkel, különösképpen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szervével,
c) a katasztrófavédelem szerveivel,
d) a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény 1.§ (1) bekezdés szerint minősülő társadalmi szervezetekkel, illetve ilyen szervezetek szövetségével,
e) a társ közterület-felügyeletekkel,
f) Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala osztályaival,
g) az intézményekkel és társulásokkal,
h) erdészeti, vadászati, halászati hatósággal,
i) a Vas Megyei Kormányhivatal szerveivel,
j) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó, abban közreműködő egyéb szervekkel, egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel,
k) az állatvédő egyesületekkel.

A közterület-felügyelő, a segédfelügyelő, a mezőőr intézkedési jogköre:

A közterület-felügyelő, a segédfelügyelő, a mezőőr által alkalmazható intézkedések jogköreit, a kényszerítő eszközök alkalmazásának szabályait a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépésről szóló 2012. évi CXX. törvény, továbbá a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény határozzák meg.

Közterület-felügyelet vezetője

Dr. Holler Péter osztályvezető

Ágoston Sándor irodavezető
Vissza az előző oldalra!
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet - Magyar