Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet
9700 Szombathely, Ady tér 40.
Telefon: 94/501-301

hétfő: 08.00-12.00
kedd: ügyfélfogadás nincs
szerda: 8.00 - 12.00, 13.00-17.00
csütörtök: 13.00 - 15.30
péntek: ügyfélfogadás nincs

    Közérdekű adatok

2017.06.20 15:52:03

Közérdekű adatok

1.   Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

http://www.kfszombathely.hu/index.php?id=elerhetoseg

1.1.2 Szervezeti struktúra

http://www.kfszombathely.hu/index.php?id=szerv

1.1.3 A szerv vezetői

http://www.kfszombathely.hu/index.php?id=szerv

1.2 A felügyelt költségvetési szervek - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

1.3 Gazdálkodó szervezetek - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

1.4 Közalapítványok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

1.5 Lapok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek - nincs ilyen szervezet

1.7 Költségvetési szervek - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.  Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

http://www.kfszombathely.hu/index.php?id=feladat

Alapító okirat
Adatvédelmi szabályzat
Gyepmesteri telep SZMSZ
SZMSZ

2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.3 Közszolgáltatások - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.4 A szerv nyilvántartásai - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.5 Nyilvános kiadványok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.6 Döntéshozatal, ülések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.8 Pályázatok - az álláslehetőségre navigálás 

2.9 Hirdetmények - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

2.10 Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok igénylését a Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet igazgatójához kell címezni

2.11 Közzétételi listák - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.  Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában megállapításokat tartalmazó vizsgálatok nem voltak

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
2016. évben SZMJV Belső Ellenőrzési Iroda által végzett pénzügyi, gazdálkodási tevékenység szabályosságának ellenőrzése, amely szabálysértést, bűncselekményt és fegyelmi vétséget megalapozó hiányosságot, mulasztást nem állapított meg.

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.1.5 Működési statisztika 

2016. évi statisztikai adatok

helyszíni bírság kiszabása       1.297 db
kiszabott bírság összege    16.045 e Ft
befizetett bírság összege     12.963 e Ft
figyelmeztetés alkalmazása         847 db
feljelentés, eljárás kezdeményezés   253 db
elszállított forgalomra alkalmatlan gépjármű  20 db
lakossági bejelentés, jelzés        861 db


3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

2017. évi költségvetés személyi juttatások és dologi kiadások

Személyi kiadások
 
törvény szerinti illetmények, munkabérek 90.893 e Ft
készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat 800 e Ft
béren kívüli juttatások 6.942 e Ft
közlekedési költségtérítés 2.240 e Ft
egyéb költségtérítések 2.000 e Ft
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1.100 e Ft
foglalkoztatottak személyi juttatásai 103.975 e Ft
külső személyi juttatások 21.269 e Ft
reprezentáció 700 e Ft
személyi juttatások 125.244 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.800 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.800 e Ft
személyi juttatások és járulékai összesen 154.744 e Ft


Dologi kiadások
 
szakmai anyagok beszerzése 600 e Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése 8.570 e Ft
készletbeszerzés összesen 9.170 e Ft
informatikai szolgáltatások igénybevétele 1.700 e Ft
egyéb kommunikációs szolgáltatások 1.800 e Ft
kommunikációs szolgáltatások összesen 3.500 e Ft
közüzemi díjak 3.130 e Ft
bérleti és lízing díjak 250 e Ft
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.400 e Ft
közvetített szolgáltatások 100 e Ft
egyéb szolgáltatások 4.810 e Ft
szolgáltatási kiadások összesen 9.690 e Ft
kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 5.000 e Ft
működési célú előzetesen felszámított áfa 4.900 e Ft
egyéb dologi kiadások 1.402 e Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6.302 e Ft
dologi kiadások összesen 33.662 e Ft

 

beruházások 3.000 e Ft
felújítások 820 e Ft
felhalmozási kiadások összesen 3.820 e F

 

3.2.2 Közzétételi egység: - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.2.3 Közzétételi egység: Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet létszáma 30 fő

Személyi juttatások
 
törvény szerinti illetmények, munkabérek          90.893 e Ft
béren kívüli juttatások       6.942 e Ft
közlekedési költségtérítés        2.240 e Ft
egyéb költségtérítések   2.000 e Ft
külső személyi juttatások      21.269 e Ft

3.3.2 Támogatások - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.3 Szerződések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.4 Koncessziók - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.5 Egyéb kifizetések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.7 Közbeszerzés - Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet vonatkozásában nem értelmezhető

 

 
 


Hírek | Bemutatkozás | Szervezeti adatok | Feladatok és hatáskörök | Mezőőri szolgálat | Jogszabályok | Álláslehetőség | Elérhetőség | Galéria
© 2012 Pencom Technika Kft. Minden jog fenntartva