Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet
9700 Szombathely, Ady tér 40.
Telefon: 94/501-301

hétfő: 08.00-12.00
kedd: ügyfélfogadás nincs
szerda: 8.00 - 12.00, 13.00-17.00
csütörtök: 13.00 - 15.30
péntek: ügyfélfogadás nincs

    Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat címe:

9700 Szombathely, Hajnóczy u. 1.
Levelezési címe: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 40.
Telefon és fax: 94/501-301
E-mail cím: bejelentes@kfszombathely.hu

Az ügyfélfogadási idő:
hétfő: 11.00-15.00 óra
csütörtök: 11.00-15.00 óra
péntek: 08.00-12.00 óra.

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat feladat- és hatásköre:

A város közigazgatási területén (belterületen) belül a kóbor állatfajok befogásával, őrzésével, új gazdához juttatásával, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása. A közúton talált állattetemek beszállítása a szolgálat telephelyére. Az embert mart állatok, a befogott és átvett állatok hatósági megfigyelése állatorvos közreműködésével. Állattetem átvétele, megsemmisítésre átadása. A befogott, átvett állat gazdához segítése, ennek érdekében együttműködés kialakítása és fenntartása az állatvédő egyesületekkel. Az új gazdához juttatott ebek bőr alá ültetett mikrochippel és veszettség elleni védőoltással történő ellátása. Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat működésének részletes szabályait és a szolgáltatások díjtételeit Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete tartalmazza.

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat jogállása és rendeltetése:

Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet szervezeti egysége, amely a jogszabályokban meghatározott állategészségügyi feladatait és szolgáltatásait az alapító okiratban megállapított illetékességgel látja el. A Szolgálat működése során – az Alapító Okirat rendelkezésein felül – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet – a Szolgálat tevékenységét érintő – rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni.

FÜGGELÉK
az 5. számú melléklethez
Az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat szolgáltatási díjai

1. A tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott kutya, macska beszállítása esetén 3.000,- Ft/szállítás.
2. Szolgálathoz közterületről beszállított (befogott) eb igazolt gazdája által történő elvitel esetén 3.000,- Ft/szállítás.
3. Napi tartási díj 1.000,- Ft/nap.
4. Az új gazdához juttatott eb után fizetendő díj 5.000,- Ft/állat, amely tartalmazza a veszettség elleni védőoltás, a belső élősködők elleni féregtelenítés, a mikrochip behelyezés és az oltási igazolvány kiadásának költségeit is
5. Az új gazdához juttatott macska után fizetendő díj 2.500,- Ft/állat, amely tartalmazza a macskanátha és fertőző bélgyulladás elleni védőoltás, belső élősködők elleni féregtelenítés és oltási igazolvány kiállításának költségeit is.
6. A veszettségre irányuló hatósági megfigyelés esetén a tulajdonos által visszavett állat után a megfigyelési időtartamra fizetendő tartási díj 1.000,- Ft/nap
7. Elektronikus transzponderrel (mikrochip) történő beültetés díja 3.500,- Ft/állat
8. A Szolgálatnál átvett kisállat tetemek megsemmisítési díja 200,- Ft/kg

Az 1. és 8. pontban meghatározott díjakat készpénzben számla ellenében, a 2.- 7. pontig meghatározott díjakat készpénz-átutalási megbízáson SZMJV Közterület-felügyelet számlájára történő megfizetéssel kell teljesíteni.

A Szolgálatnál nyújtott szolgáltatásokat és azok díjtételeit SZMJV Közterület-felügyelet honlapján közzé kell tenni.

Gyepmesteri telep SZMSZ

Hírek | Bemutatkozás | Szervezeti adatok | Feladatok és hatáskörök | Mezőőri szolgálat | Jogszabályok | Álláslehetőség | Elérhetőség | Galéria
© 2012 Pencom Technika Kft. Minden jog fenntartva